Książki nie są metodą lecz sposobem na poznanie, zmianę, regulację i przetwarzanie własnego materiału psychicznego. Mają na celu inspirowanie i prowokowanie do poruszenia i  zaktywizowania własnej Duszy zwanej Psyche, którą każdy posiada. Jest to twórczy i kreatywny sposób. Sposób, a nie metoda. Na ich podstawie, każdy może sam wypracować własną metodę, traktując te książki jako wzór, przykład lub pomysł na samodzielną pracę i przepracowanie. Nie są więc typowymi czytadłami, lecz książkami o charakterze podręcznikowym do "uczenia się" siebie. Są jak "lustro", w którym każdy czytelnik może się przejrzeć i otrzymać odpowiedź na pytanie;

"Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie."

 

TROCHOS III KSIĘGA PARADOKSU w systemie tworzenia i komponowania Trochos, powstawała jako pierwsza i zarazem ostatnia. Zbiór rozpoczęłam w 2004 r., a zakończyłam czternaście lat później, w marcu 2018 r.

Wtedy jeszcze nie znałam, ani sensu, ani celu tworzenia tego zbioru. Spisywałam go z wewnętrznych potrzeb poznawania i identyfikowania własnego wewnętrznego materiału psychicznego, w celu konfrontowania go z wcześniejszymi i aktualnymi doświadczeniami oraz aktualnie zdobywaną wiedzą psychologiczną, dla pojmowania, kojarzenia i lepszego zrozumienia siebie samej. Przez ten czas była moim pamiętnikiem, do którego nieustannie powracałam i dopisywałam istotne dla mnie fragmenty oraz uzupełniałam o inne, poszerzające moje zrozumienie i psychiczny wewnętrzny wgląd. Po latach stwierdziłam, że jest pożyteczna dla mnie, więc równie dobrze może stać się pomocna dla innych czytelników, zmierzających do poznania wewnętrznego życia psychicznego - własnej Duszy, dla

„rozwoju osobistego”.

 

Każdy z nas jest indywidualną, niepowtarzalną, kreatywną osobowością twórczą. Każdy posiada wyobraźnię i zdolność abstrahowania. Każdy ma predyspozycje do skutecznej i satysfakcjonującej komunikacji interpersonalnej, bez względu na to, czy jest dzieckiem, podrostkiem czy osobą dorosłą. Każdy posiada zdolność do wnikania w cechy osobowości drugiej osoby. Każdy posiada wgląd w jego lub własną emocjonalność. W związku z tym może dokonywać oceny aby dokonać interpretacji i posłużyć się konstruktywną krytyką, nie zaś pospolitym krytykanctwem. Moje dochodzenie prawdy jest konstruktywną krytyką. Krytykanctwo jest mniemaniem wg siebie, bez wiedzy na temat problemu i brakiem argumentu na jego naprawę. Tym dociekaniom służy "Dziennik Wariatki"

Spisywanie snów zatytułowanych; TROCHOS II DZIENNIK WARIATKI „Sny, medytacje, wizje, skojarzenia” powstał jako drugi instrument Trochos.

Sny wydały mi się ważne i, jak się później okazało, wyznaczały kolejne kroki mojego dociekania prawdy. Droga ta, zrazu zupełnie nieczytelna, z biegiem czasu utwierdziła mnie w przekonaniu, że jest słuszna jak nieustannie dokładane do siebie maleńkie fragmenty układanki „puzzle”. Było i w dalszym ciągu jest dla mnie zjawiskiem magicznym, ponieważ w nieznany mi sposób zjednoczyło wiele elementów, w Jedność. W ten sposób powstała druga kompozycja, która całkowicie zaczęła współgrać z pierwszą, tworząc swoistego rodzaju melodię Trochos.


 

 

 

 

Każdy SKUTEK ma swoją PRZYCZYNĘ!

Skutki, to kryzysy, konflikty, choroby, nieszczęścia, przypadki, pomyłki szeroko opisane w książce "Idealna Para". Terapia jest sposobem na poznanie przyczyn, aby je wykorzenić lub nadać pozytywne znaczenie. Jest to również sposób na dzielenie się własnym materiałem psychicznym z innymi i jest świadectwem dojrzałości i odpowiedzialności, szczególnie za tych, z którymi wchodzimy w często bardzo bliskie relacje.

Stań się BADACZEM, NAUKOWCE I EKSPERYMENTATOREM własnego życia.

Aby zdobyć WOLNOŚĆ!

Aby uwolnić siebie od kompleksów, uwarunkowań i uzależnień należy postępować w myśl starochińskiego porzekadła;

"Pamiętaj o przeszłości,
żyj teraźniejszością
i myśl o przyszłości."

WOLNOŚĆ JEST UMIEJĘTNOŚCIĄ SAMOSTEROWANIA, SAMODOSKONALENIA I SAMOREGULACJI,

czyli dojrzałością do podejmowania samodzielnych, adekwatnych do otaczającego nas świata, DECYZJI i wzięcia za nie odpowiedzialności.

Jako tło dla tej melodii wpisała się TROCHOS I „An ideal couple” - IDEALNA PARA.

Nadałam jej angielski tytuł, ponieważ w tym czasie uczyłam się języka angielskiego. To okazało się zbawienne dla mojego nieco zagubionego umysłu, aby go oszukać i zająć innym rodzajem działalności. Zajęty uczeniem się nowych nieznanych znaczeń, pozwolił na wyłonienie drugiego, poza rzeczywistym, bo podświadomego nurtu kojarzenia, który zespolił się z kompozycją dwu poprzednich, tworząc jednobrzmiące, a jednocześnie różne w linii melodycznej Trochos. 

W ten sposób powstał TERCET składający się z trzech pozycji Trochos, w którym każda odgrywa własną melodię, ale bez drugiej i trzeciej traci na wartości. Dopiero razem tworzą muzykę lub jak w psychologii, Jedność; podświadomości, świadomości i nadświadomości, wzajemnie się uzupełniając i współpracując. To z kolei uruchomiło nowe pokłady zupełnie nowych kombinacji skojarzeń w miejsce tych już nie aktualnych, które się przeżyły, tym samym ujawniając w świadomości nowe spostrzeżenia, które zmieniają moje aktualne postrzeganie otaczającego mnie świata, moje postawy i wpływają na podejmowanie nowych ocen i decyzji.

Życzę czytelnikowi magicznych doświadczeń. Zachęcam nie tylko do czytania, ale przede wszystkim do przepracowania i przeżywania emocjonalnego tak, jak na przykład na muzycznym koncercie, własnego materiału psychicznego, przez czynne, samodzielne uczestnictwo w czytaniu i komponowaniu ze sobą własnych znaczeń, treści i spostrzeżeń, rodzących się na skutek pobudzenia przez życie; czytanie, twórczość, przeżywanie, doświadczanie, po prostu uczenie się siebie!!!......

„I niewątpliwie lepiej jest, jeśli wszystkie czyny ofiarne
znajdują swój finał w wiedzy.” KSIĘGA PARADOKSU 49, 04.33

 (patrz; KSIĘGA PARADOKSU;„Wieża – TROCHOS”s. 225)

 

 

Wieża Trochos - komplet

20180928_093016Cena jednego kompletu (3 książki) wynosi 97,20 zł brutto, plus koszt przesyłki. Powyżej 2 kpl. i więcej, bez kosztów przesyłki.

Szczegóły

97,20 zł


Wieża Trochos - 10 kompletów

20180928_093016Przy zakupie 10 kompletów, cena za jeden komplet wynosi 75,60 zł brutto.

Szczegóły

756,00 zł