Książki nie są metodą lecz sposobem na poznanie, zmianę, regulację i przetwarzanie własnego materiału psychicznego. Mają na celu inspirowanie i prowokowanie do poruszenia i  zaktywizowania własnej Duszy zwanej Psyche, którą każdy posiada. Jest to twórczy i kreatywny sposób. Sposób, a nie metoda. Na ich podstawie, każdy może sam wypracować własną metodę, traktując te książki jako wzór, przykład lub pomysł na samodzielną pracę i przepracowanie. Nie są więc typowymi czytadłami, lecz książkami o charakterze podręcznikowym do "uczenia się" siebie. Są jak "lustro", w którym każdy czytelnik może się przejrzeć i otrzymać odpowiedź na pytanie;

"Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie."

 

TROCHOS III KSIĘGA PARADOKSU dla

„rozwoju osobistego”, czytaj siebie....

 

Każdy z nas jest indywidualną, niepowtarzalną, kreatywną osobowością twórczą. Każdy posiada wyobraźnię i zdolność abstrahowania. Każdy ma predyspozycje do skutecznej i satysfakcjonującej komunikacji interpersonalnej, bez względu na to, czy jest dzieckiem, podrostkiem czy osobą dorosłą. Każdy posiada zdolność do wnikania w cechy osobowości drugiej osoby. Każdy posiada wgląd w jego lub własną emocjonalność. W związku z tym może dokonywać oceny aby dokonać interpretacji i posłużyć się konstruktywną krytyką, nie zaś pospolitym krytykanctwem. Dochodzenie prawdy jest konstruktywną krytyką. Krytykanctwo jest mniemaniem według siebie, bez wiedzy na temat problemu i brakiem argumentu na jego naprawę. Tym dociekaniom służy "Dziennik Wariatki"

Spisywanie snów zatytułowanych;

TROCHOS II DZIENNIK WARIATKI „Sny, medytacje, wizje, skojarzenia”

powinien powstać jako drugi, własny instrument Trochos.

 


 

 

Każdy SKUTEK ma swoją PRZYCZYNĘ!

Skutki, to kryzysy, konflikty, choroby, nieszczęścia, przypadki, pomyłki szeroko opisane w książce "Idealna Para". Nauka siebie jest sposobem na poznanie przyczyn, aby je wykorzenić lub nadać pozytywne znaczenie. Jest to również sposób na dzielenie się własnym materiałem psychicznym z innymi i jest świadectwem dojrzałości i odpowiedzialności, szczególnie za tych, z którymi wchodzimy w często bardzo bliskie relacje.

Stań się BADACZEM, NAUKOWCE I EKSPERYMENTATOREM własnego życia.

Aby zdobyć WOLNOŚĆ!

Aby uwolnić siebie od kompleksów, uwarunkowań i uzależnień należy postępować w myśl starochińskiego porzekadła;

"Pamiętaj o przeszłości,
żyj teraźniejszością
i myśl o przyszłości."

WOLNOŚĆ JEST UMIEJĘTNOŚCIĄ SAMOSTEROWANIA, SAMODOSKONALENIA I SAMOREGULACJI,

czyli dojrzałością do podejmowania samodzielnych, adekwatnych do otaczającego nas świata, DECYZJI i wzięcia za nie odpowiedzialności.

Jako tło dla tej kompozycji wpisała się;

TROCHOS I IDEALNA PARA - „An ideal couple”

W ten sposób powstał TERCET składający się z trzech pozycji Trochos, w którym każda odgrywa własną melodię, ale bez drugiej i trzeciej traci na wartości. Dopiero razem tworzą kompozycję lub jak w psychologii, Jedność; podświadomości, świadomości i nadświadomości, wzajemnie się uzupełniając i współpracując. To z kolei uruchamia nowe pokłady zupełnie nowych kombinacji skojarzeń w miejsce tych już nie aktualnych, które się przeżyły, tym samym ujawniając w świadomości nowe spostrzeżenia, które zmieniają aktualne postrzeganie otaczającego świata, wprowadzają nowe postawy wpływające na podejmowanie nowych ocen i decyzji.

Życzę czytelnikowi magicznych doświadczeń. Zachęcam nie tylko do czytania, ale przede wszystkim do przepracowania i przeżywania emocjonalnego tak, jak na przykład na muzycznym koncercie, własnego materiału psychicznego, przez czynne, samodzielne uczestnictwo w czytaniu i komponowaniu ze sobą własnych znaczeń, treści i spostrzeżeń, rodzących się na skutek pobudzenia przez życie; czytanie, twórczość, przeżywanie, doświadczanie, po prostu uczenie się siebie!!!......

„I niewątpliwie lepiej jest, jeśli wszystkie czyny ofiarne
znajdują swój finał w wiedzy.” KSIĘGA PARADOKSU 49, 04.33

 (patrz; KSIĘGA PARADOKSU;„Wieża – TROCHOS”s. 225)

 

 

Wieża Trochos - komplet

20180928_093016Cena jednego kompletu (3 książki) wynosi 97,20 zł brutto, plus koszt przesyłki. Powyżej 2 kpl. i więcej, bez kosztów przesyłki.

Szczegóły

97,20 zł


Wieża Trochos - 10 kompletów

20180928_093016Przy zakupie 10 kompletów, cena za jeden komplet wynosi 75,60 zł brutto.

Szczegóły

756,00 zł