Perfekcyjna czy idealna?

Dylemat, a może dwoistość znaczeń. Można się spierać; jaki powinien być tytuł podstawowy? Jeśli jednak bliżej zastanowimy się nad sensem obu znaczeń, zorientujemy się, że mamy do czynienia z dwoma różnymi znaczeniami, którym przeciwstawia się trzeci zwrot "beznadziejna", o zupełnie skrajnym znaczeniu.

Perfekcyjna para - Idealna para - Beznadziejna para

      

                                                      - 0 +

Perfect couple - An idell couple - Hopeless couple

Bowiem "perfekcyjną parę" (perfect couple) na osi współrzędnych X umieścilibyśmy po stronie (+) jako tę wartość najwyższą i pozytywną, tak przynajmniej zrazu nam się wydaje, natomiast "beznadziejną parę" (hopeless couple) po stronie przeciwnej, jako wartość najmniej pożądaną, minusową czyli negatywną.

Tym sposobem mamy do czynienia z dwoistością znaczeń, którą, przynajmniej taką mamy nadzieję, zniesiemy trzecim znaczeniem pt. "Idealna para" (An ideal couple), umiejscowioną pośrodku, w pozycji "0" osi współrzędnych X. Oczywiście, możemy również dodać oś współrzędnych Y, aby uzyskać głębię i znaczenie mistyczne, jeśli nie duchowe, to przynajmniej ponad materialne.

Tym czasem jednak postarajmy się skupić na trzech znaczeniach tytułów; Beznadziejna Para, Idealna Para i Perfekcyjna Para. Która z nich jest bliższa naszemu sercu i wnosi skojarzenia, które bardziej do nas przemawiają, lub z nami rezonują.

Perfekcyjna para, którą w pierwszym odruchu myślowym umiejscowiliśmy po stronie pozytywnej (+), wnosi pozytywne skojarzenia pary doskonałej, posiadającej wszystkie przymioty pary pożądanej, wzorcowej, przykładnej. Paradoksalnie jednak wnosi również zupełnie negatywne skojarzenia, jak; para na pokaz, nadmierna, bo perfekcyjna kontrola i nadzór oparty na braku zaufania, dekonstruktywny krytycyzm zwany pospolicie krytykanctwem, terror psychiczny związany z nakazem moralnym "na śmierć i życie". To prowadzi do wzajemnego wykorzystywania z premedytacją np. „dla dobra rodziny” lub w myśl idei; "co inni powiedzą" ... To może być relacja męża z żoną, ale także nauczyciela z uczniem, czy też szefa z podwładnym. Para, w relacjach której nie uznaje się porozumienia, a jedynie kompromisy, w których zawsze obok wygranego kosztem jednej osoby, odnajdujemy przegranego. Lub też relacje kata i ofiary, gdzie miłość jednego pragnie wyłącznie własnego dobra.

Taka masowa PRODUKCJA FANATYKÓW.